EURORISK: palydoviniu būdu matuojamas dirvožemio sausros draudimas

17. Geg, 2020

Siekiant nustatyti galimą pasėlių derlingumą, Europoje yra naudojama palydovinė technologija. 20 metų kasdien yra renkama informacija apie oro sąlygų poveikį žemės ūkio paskirties žemei.

Duomenys apie dirvožemio drėgmę gaunami satelitų pagalba, kurie fiksuoja mikrobangas, natūraliai sklindančias iš žemės paviršiaus, ir leidžia, naudojant moksliškai patvirtintus metodus, nustatyti vandens kiekį kubiniais metrais vienam kubiniam metrui dirvožemio. Šio metodo naudojimas nėra ribojamas debesų sluoksnių ar tamsos, o vienintelis laikotarpis, kuomet duomenys nerenkami, yra tuomet, kai dirvos paviršius yra užšalęs. Duomenis renka ir tvarko Nyderlanduose įsikūrusi bendrovė „VanderSat“.

Dirvožemio būklei išmatuoti „VanderSat“ naudoja palydovus. Matavimai atliekami kiekvieną aktyvaus vegetacijos laikotarpio dieną ir tik žemės ūkio paskirties žemėje. Vieno matavimo plotas sudaro 100 m x 100 m, tai yra vieną hektarą, todėl matavimai yra labai tikslūs, o gauti duomenys itin patikimi. Šiais matavimais siekiama nustatyti, koks drėgmės kiekis prieinamas augalams, tokiu būdu pateikiant pasėlių derlingumo prognozes ir padedant ūkininkams suprasti, kada reikia ieškoti papildomų sprendimų ūkio stabilumui palaikyti.

EURORISK (www.agrorisk.lt), reaguodamas į žemdirbių susirūpinimą dėl neprognozuojamų oro sąlygų, pasiūlė sprendimą Lietuvoje taikyti sausros draudimą pagal SMI (soil moisture index) arba dirvožemio drėgmės indekso matavimus.

Matavimai vyksta kiekvienos savivaldybės ribose. Taip pat analizuojami ir konkrečios savivaldybės duomenys, kurie sukaupti per 10 metų. Tam tikros dienos dirvožemio drėgmės vertė įvertinama atsižvelgiant į pastarųjų 20 dienų vertes. Tokiu būdu išvengiama staigių verčių svyravimų po trumpo lietaus arba nedidelių sausrų. Taigi, duomenys tampa itin patikimi.

Gauta vertė įvertinama, pagal konkrečios savivaldybės istorinę vidutinę klimato vertę, tad taip ir gaunamas konkrečios dienos drėgmės deficitas.

Deficito vertėms sumuojantis yra pasiekiama kritinė vertė (deficito suma). Būtent tada yra fiksuojama sausros rizikos pradžia tam tikros savivaldybės esančiuose pasėliuose. Ribinės vertės koreliuoja su sausros daroma žala pasėlių derliui ir yra glaudžiai susiję su augalų vegetacija bei agronominiais aspektais. Taip yra suskirstoma į keletą etapų su skirtingais kompensacijos lygiais. Yra trys sausros lygiai: sausra, didelė sausra, stichinė sausra. Remiantis šiais nustatytais sausros lygiais ir apskaičiuojama kompensacija, kuri turi būti išmokėta ūkininkams.

Kaip veikia draudimas: matavimo laikotarpiai pritaikyti skirtingiems žieminių ir vasarinių augalų sėjos laikotarpiams. Ūkininkai gali apdrausti savo žieminius ir vasarinius pasėlius 2 ar 3 mėnesiams. Pirmieji matavimai žieminėms kultūroms prasideda gegužės 1 d., vasarinėms – gegužės 15 d. ir tęsiasi iki rugpjūčio 14 d.

Savininkas pats gali įvertinti reikalingiausią ir tinkamiausią draudimo laikotarpį konkrečiam pasėlių plotui ir jį apdrausti. Kai savininkas yra apsisprendęs, sudaroma draudimo sutartis, kurioje nurodoma draudžiama kultūra, hektarų kiekis ir draudimo suma: hektaro vertė = planuojamas derlius tonomis iš hektaro X planuojama pardavimo kaina už toną. Maksimali draudimo išmoka yra 18 proc. arba 25 proc. nuo hektaro vertės, atsižvelgiant į draudimo laikotarpį – 2 ar 3 mėnesiai.

Matavimo laikotarpiu ūkių atstovai gali sekti dabartinius indeksus EURORISK svetainėje www.agrorisk.lt ir taip palyginti gamtoje vykstančius procesus su faktiniais skaičiais. Drėgmės deficitas arba sausros lygis apskaičiuojamas kiekvieno matavimo laikotarpio pabaigoje. Kai tik yra fiksuojamas pirmasis sausros lygmuo, ūkiui automatiškai pradeda kauptis draudimo išmoka, kuri automatiškai pervedama į ūkio nurodytą banko sąskaitą pasibaigus matavimo laikotarpiui. Tai reiškia, kad draudimas yra skaidrus ir saugus. Draudimo išmokos dydį lemia ūkininko prognozuojamas derlingumas ir numatoma pardavimo kaina.

Plačiau apie sausros draudimą galite sužinoti susisiekę su „EURORISK LIETUVA“ generaliniu direktoriumi Vents Aperans, tel. +370 6434 7777, el. paštas agro@eurorisk.lt